Thể loại: thời trang

Thời trang đường phố Nhật 2013

Nhật Bản là một quốc gia tương phản: ở đây cả truyền thống cổ xưa và công nghệ hiện đại cùng tồn tại trong một thời gian. Phụ nữ trong bộ kimono trên đường phố - đây là một hiện tượng phổ biến, cũng như
đọc thêm